Prijs

Prijs:

De kosten voor het gebruik van ISO-manager zijn in onderstaand schema weergegeven.

ISO-Manager®
Installatiekosten (voor het inrichten van de Webserver) : Eenmalig € 200,00
ISO-Manager® Licenties
Kosten aantal licenties van het systeem:
1-5 licenties                  € 40,00 per licentie, per maand;
6-10 licenties               € 35,00 per extra licentie, per maand;
10-20 licenties             € 25,00 per extra licentie, per maand.
Opmerking:
Bij meer dan 20 licenties zal een aparte offerte worden uitgebracht.
Module locatieafhankelijkheid:
1-5 licenties                 € 10,00 per licentie, per maand;
6-10 licenties              €   7,50 per extra licentie, per maand;
10-20 licenties            €   5,00 per extra licentie, per maand.Ook hier geldt dat bij meer dan 20 licenties er een aparte offerte zal worden uitgebracht.

De licentie in relatie tot de gebruikers:

1 licentie impliceert het toelaten van 5 gebruikers [1]  tot het systeem.

Rekenvoorbeeld!

U wenst te kunnen beschikken over totaal  8 licenties, omdat 40 medewerkers toegang tot ISO-Manager moeten hebben.  Omdat u beschikt over meerdere locaties, met verschillende activiteiten wenst u ook gebruik te maken van de module “locatie”.

De kosten van bovengenoemd voorbeeld  zijn:

De eenmalige installatiekosten bedragen € 200,00, voor het inrichten van de webserver.

Kosten voor het gebruik van de 8 licenties:

De eerste 5 licenties kosten 5 x € 40,00 = € 200,00 per maand

De overige 3 licenties kosten 3 x € 35,00 = € 105,00 per maand

Module Locatieafhankelijkheid:

De eerste 5 licenties kosten 5 x € 10,00 = € 50,00 per maand, exclusief btw.

De overige 3 licenties kosten 3 x € 7,50 = € 22,50 per maand, exclusief btw.


[1] Een gebruiker is een in het systeem aangemaakte medewerker, die de mogelijkheid heeft zich toegang te verschaffen tot het systeem om gegevens te registeren, aan te passen e.d.

© 2013 ISO-Manager® - CORBO Support B.V. CORBO Support B.V.